МАДАГАСКАР

МАДАГАСКАР

Местните жители в по-голямата си част са по произход не от съседния континент, а от индонезийските острови, отстоящи на цели 5000 км на изток. Как точно е станало това, днес не знаем, но, изглежда, преди около 2000 години мигриращи групи от Индонезия пристигнали в Мадагаскар. Островът вече бил доста по-различен от континентална Африка, от която бил отделен в продължение на 150 милиона години – със своя специфична флора и фауна.