ЛАТВИЯ

ЛАТВИЯ

Република Латвия се намира в Североизточна Европа. Разположена е на източния бряг на Балтийско море. Граничи с Естония на север, Литва на юг, Русия и Беларус на изток. Държавен глава е презиндентът, той се избира за срок от четири години. Парламентът е еднокамерен, избира се за срок от 4 години. Латвия е разделена 26 района.