КАНАДА

КАНАДА

Канада е втората по големина страна в света. Граничи със Съединените Щати на юг и с Аляска (един от американските щати) на северозапад. Заема площ от около 9 984 670 кв.км. и има население от над 33 000 000 души.