КОСТА ДЕЛ МЕРЕСМЕ

КОСТА ДЕЛ МЕРЕСМЕ

Описание. Коста Дел Маресме се намира на юг от Коста Брава и е най-близко разположената курортна зона до Барселона.